OBS!!
Malerkompagniet er på kursus i uge 4, 5 og 6, og det er derfor ikke muligt at ringe til os. Du kan som altid stadig købe maling. Vi er til rådighed på info@malerkompagniet.dk, og vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.
Tak for for din forståelse.

2526 2700 / 2526 2727

Bemærk: Vi har 10 liter i vores spande

Malertips - Maling af facader

FACADEMALING TIL ETHVERT FORMÅL:

SIGMA Murmaling:
Specielt velegnet til kalkede og smittende overflader, uden at tilbundsgående afrensning er en absolut nødvendighed. MALERKOMPAGNIETs Murmaling må ikke anvendes på frisk puds, beton, eternit m.m. Kulør ifølge farvekort, fremtræder helmat.

SIGMA acryl 6 og 22:
Er 100% acrylplastmalinger i meget robust og vejfast kvalitet. SIGMA acryl 6 og 22 er bred anvendelig på bæredygtig bund. Stort kulørudvalg, fremtræder med henholdsvis “mat” og halvmat overflade.

SIGMA Siloxan Facademaling:
Er facademaling på basis af Silikone-harpiks-emulsion. Siloxan er meget diffusionsåben, vandafvisende, spændingsfri, har stor holdbarhed og generel bred anvendelig, dog undtaget elastiske underlag. Kulør ifølge farvekort, fremtræder helmat.

SIGMA Facadesilikat:
Til overfladebehandling af mineralske underlag som puds, beton,
kalksandsten m.m., samt gammelt fastsiddende kalk og silikatmaling. Silikatmaling indgår i en kemisk forbindelse med rene mineralske underlag, og er ikke egnet på overflader, som er påført andre malingstyper. Kulør ifølge farvekort, fremtræder
helmat med kalkagtigt udseende. Facade-serien består af en række professionelle kvalitetsprodukter med hver deres specielle egenskaber, derfor bør man i hvert tilfælde vurdere underlagets beskaffenhed og ud fra denne samt de æstetiske ønsker vælge produkttype.

Facader overfladebehandles for at beskytte mod nedbrydning fra vejrliget, gøre dem mindre smudsmodtagelige samt for at forskønne og fremhæve bygningens karakter og stil.

Behandling og facademaling skal altid vælges ud fra facadens konstruktion, alder, tilstand og hvad den tidligere har været behandlet med. Vær ligeledes opmærksom på, at revner i facaden giver mulighed for vandindtrængning, og at teglstensfacader med tilbageliggende fuger kan give fugtophobning, med frostspringninger til følge. Tegl- og kalkstensfacader, samt sække og vandskurede tegloverflader, bør være min. 2 år gamle, før de overfladebehandles.


Facaderne skal altid være tørre, før overflade-behandling påbegyndes, og undgå at udføre behandling i direkte sollys. En facademaling skal altid være diffusionsåben, d.v.s. den skal kunne ånde, og samtidig give beskyttelse mod vejrliget.
MALERKOMPAGNIET har facademalinger til næsten enhver tænkelig opgave, se produkt-beskrivelse på bagsiden.

Ny facade, puds, beton, tegl- og kalksandsten, incl. sække- og vandskuring

1. Grundes med SIGMA Mikrodispersgrunder. Vælges Silikat- eller Siloxanmaling grundes med henholdsvis Silikat- eller Siloxangrunder.

2. Behandles 2 gange med den valgte facademaling.


Ny facade, letbeton (gasbeton)

1.
Grundes med Coltura Staydry, imprægneringsprimer.

2.
Behandles 2 gange med Sigmacryl 6.

 
Tidligere behandlet facade
På tidligere behandlede facader er det vigtigt for et godt og holdbart resultat, at rengøring og rensning udføres omhyggeligt.
Det skal undersøges, om den eksisterende maling kan ”bære” det ny lag maling - er den snavset og smittende, fastsiddende
og bæredygtig, delvis bæredygtig (afskalninger) eller utilstrækkelig bæredygtig og kræver total afrensning. Ud fra facadens tilstand vælges rengøring / afrensningens omfang og metode.


1 Rengøring
Klimaet forårsager ofte begroninger af alger, mug og skimmel på facader. Dette skal behandles, inden rengøring/rensning påbegyndes.

SIGMA TRÆ- OG FACADERENS
påføres med pensel eller pumpesprøjte til underlaget er godt opfugtet, således at midlet trænger ned i begroningens
rødder/sporer. Midlet skal virke i min. 2 døgn inden afrensning og vaskning.

SIGMA GRUND
er et effektivt grundrengøringsmiddel til afvaskning/fjernelse af fedt, snavs o. lign. Der skal eftervaskes med rent vand. Kan evt. også anvendes i forbindelse med højtryksvaskning. 2 Rensning
Afrensning alt løstsiddende maling og evt. gammel kalk med spartel, skrabejern o. lign. Kan evt. kombineres med højtryksspuling. Skal den gamle maling totalafrenses, kan der anvendes højtryksspuler med sandtilsætning. Fjern også evt. løstsiddende (skruk) puds.


2. Rensning
Afrensning alt løstsiddende maling og evt. gammel kalk med spartel, skrabejern o. lign. Kan evt. kombineres med højtryksspuling. Skal den gamle maling totalafrenses, kan der anvendes
højtryksspuler med sandtilsætning. Fjern også evt. løstsiddende (skruk) puds.

3. Udfyldning/spartling
Evt. større pudsreparationer udføres med mineralsk materiale, der passer i ”hårdhed” til det oprindelige puds.
Revner og huller udfyldes med SIGMA U-Filler eller Arduplast F3.

SIGMA U-FILLER
er en grovkornet cementspartelmasse til mineralske underlag.

SIGMA ARDUPLAST F3
er en plastforstærket finkornet cementspartelmasse, som også hæfter på de fleste plastmalinger.


4. Grunding
Når underlaget er tørt, grundes spartlede samt delvis og total afrensede arealer (alt sugende underlag) til mættet flade med SIGMA Mikrodispersgrunder. Vælges Siloxan-maling, grundes med Siloxangrunder.
5. Færdigbehandling
Omfatter normalt 2 behandlinger. (Se produktbeskrivelse på bagsiden) Sørg altid for, at tagrender og nedløbsrør er rensede og intakte, og at evt. elastiske fuger ved vinduer o.lign. slutter tæt.