2526 2700 / 2526 2727

Bemærk: Vi har 10 liter i vores spande

Malertips - Maling af lofter


Flotte lofter fremhæver rummets stil og karakter

Lofter med en lys kulør vil få rummet til at virke højere og fremhæve evt. stuk, hvorimod en mørk kulør vil få rummet til at virke lavere. Man kan også ”hæve” loftet ved at føre loftets kulør et lille stykke ned på væggen.

Nye- og ubehandlede lofter af f.eks. beton, puds eller gipsplader

Alt efter ønske om finish og overfladestruktur, kan der være behov for forudgående spartelarbejde, behandling med strukturgivende maling eller f.eks. opsætning af glasvæv eller -filt. Spørg MALERKOMPAGNIET til råds.

Ønskes kun malebehandling:

1. Grundes med Mikrodispersgrunder.

2. Behandles 2 gange med den valgte plastmaling.

Tidligere behandlede lofter:
Før du går i gang med tidligere behandlede lofter, er det vigtigt for et godt resultat at vurdere loftets tilstand - er der fedt og snavs på loftet, er det meget smittende, evt. tidligere behandlet med limfarve eller prisbillig (dårlig afbundet) plastloftmaling,
har malingen dårlig vedhæftning, er der afskalninger, mange revner eller er der risiko for gennemslag fra vandopløselige stoffer som f.eks. nikotin eller vandskjolder. Der er to nemme metoder, der kan indikere underlagets tilstand og vedhæftning:

- Brug en fugtig finger eller en våd svamp og gnid på loftet - opløses ”malingen”, er det tidligere behandlet med limfarve.

- Fastgør et stykke godt klæbende tape på loftet og træk det af igen i et hurtigt ryk. Følger der maling med af, er underlaget ikke tilstrækkelig bæredygtigt.


Tidligere limfarvet:

1. Afskrubning
Vask/skrubning med rent vand og anstryger. Påfør vandet med anstryger/pensel inden for et begrænset nåfelt. Bearbejd det opfugtede areal med anstryger/pensel evt. kombineret med afskrabning med spartel. Gentag processen, indtil fast og ren bund opnås. Udskift vaske-vandet med jævne mellemrum.

2. Udfyldning og spartling
Forvand huller og revner og udfyld med Nordsjø eller SIGMA Filler. Evt. plet- eller fuldspartling kan udføres med Sandspartel-masse, medium.


4. Grunding

Grunding med Nordsjø eller SIGMA Mikrodispersgrunder.

5. Færdigbehandling
Behandling 2 gange med den valgte plastmaling.

Tidligere malet

1. Rengøring

Afvaskning med Malerkompagniet eller Sigma Grund, grundrengøringsmiddel tilsat vand efter brugsanvisning. Eftervask med rent vand.

2. Afrensning
Afrens evt. løstsiddende maling og udkrads huller og revner. Kræver loftets tilstand en totalafrensning, kan du få oplysninger om fremgangsmåden hos MALERKOMPAGNIET.

3. Udfyldning og spartling
Forvand huller og revner og udfyld med Nordsjø eller SIGMA Filler. Evt. plet- eller fuldspartling kan udføres med Sandspartelmasse, medium.
 


4. Grunding
Spartlinger og sugende underlag grundes med Nordsjø eller SIGMA Mikrodispersgrunder.

5. Færdigbehandling
Behandling 1-2 gange med den valgte plast-maling. (Er loftet kun tilsmudset, kan færdig-behandling naturligvis udføres efter afvaskning.)


Er der risiko for gennemslag fra vandoplyselige stoffer som f.eks. nikotin eller vandskjolder

Behandles 1-2 gange med Nordsjø isomat eller SIGMA Renova Isotop, i stedet for plastmaling. Er der mange revner i loftet, oftest i gamle pudslofter, kan det være en god ide at foretage en armering med glas-/ fiberfilt, se: Opsætning af glasvæv og -filt.

Trælofter (rustiklofter)

Ønsker man at male gamle trælofter med vandig maling, kan der ofte være problemer med gennemslag fra vandopløselige
indholdsstoffer. Men med følgende behandling kan der normalt opnås et godt og tilfredsstillende resultat.

1. Afvaskning med Malerkompagniet eller SIGMA Grund, grundrengøringsmiddel, tilsat vand efter brugsanvisning. Eftervask med rent vand.

2. Behandling 1-2 gange med Nordsjø isoprimer eller SIGMA Renova Træprimer, spærrende primer.

3. Behandling 1-2 gange med Nordsjø P6 eller SIGMA acryl 6.

Sigma loftmalinger

Loft- og vægplast 04
Er en robust og vaskbar loftmaling med god dækkeevne. Fås i modehvid, fremtræder helmat.

Vægplast 05
Er en vaskbar og lugtfri plastmaling uden indhold af organiske opløsningsmidler. Fås i hvid, modehvid og i stort kulørudvalg, fremtræder mat.

MALERKOMPAGNIETs Tex 5
Er en robust og vaskbar plastmaling, som anvendes, hvor der stilles store krav. Fås i hvid, modehvid og stort kulørudvalg, fremtræder mat.

Nordsjø Isomat eller SIGMA Renova Isotop
Er en robust, vaskbar og spærrende loft- og vægmaling til overflader med risiko for gennemslag af f.eks. nikotin, sod og vansskjolder m.m. Fås i hvid samt begrænset kulørudvalg, fremtræder mat.

Andre muligheder
Lofter kan selvfølgelig også behandles med malinger i højere glanstrin end helmat eller mat. I tilfælde hvor man ønsker særlig stor robusthed eller for opnåelse af en speciel glanseffekt,
se: Maling af vægge.

 

Tips:
Loftet males ca. 1 cm ned på væggen.
I stedet for at rense rullen
hver dag lægges den i en plastpose, som lukkes
tæt. Så er den lige til at bruge, når arbejdet genoptages.

Mal altid loftet før væggene.

Det betaler sig at vælge kvalitet. En prisbillig loftmaling vil ofte skalle, næste gang den overmales. Pigmenterne (farvekornene)
er ofte af så ringe kvalitet, at loftet gulner i løbet af et år eller to og må genmales. Kvalitetsmaling holder loftet hvidt i adskillige
år og tåler genmaling igen og igen.