OBS!!
Malerkompagniet er på kursus fra d. 20. januar til d. 14. februar, og det er derfor ikke muligt at ringe til os. Du kan som altid stadig købe maling. Vi er til rådighed på info@malerkompagniet.dk, og vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.
Tak for for din forståelse.

2526 2700 / 2526 2727

Bemærk: Vi har 10 liter i vores spande

Malertips - Maling af træværk indendørs


På indendørs træværk, f.eks. paneler, døre og skabslåger, er ønsket normalt en glat, robust og rengøringsvenlig overflade
med mulighed for flotte farvekombinationer.
Malingerne fås i forskellige glanstrin, og generelt er det sådan, at jo blankere maling des mere rengøringsvenlig er overfladen. Men samtidig stiger kravet til bundarbejdet og arbejdets udførelse, idet genskinnet i blanke malinger afslører de mindste ujævnheder i bunden. Vælger man en halvblank maling, har man i de fleste tilfælde et godt kompromis, og en robust overflade.

Nyt- og ubehandlet træværk

1. Shellakér
Behandle knaster og harpiksholdigt træ med knastlak.

2. Grunding
Grund træværket med SIGMA Plastalkydgrund-maling, fortyndet ca. 10% med vand eller med SIGMA Renova Træprimer.


3. Udfyldning og spartling

Søm/monteringshuller o. lign. udfyldes med acrylkit. Plet- eller fuldspartling udføres med Acrylspartelmasse.
4. Mellembehandling
Til mellembehandling under vandige produkter anvendes SIGMA Træprimer, og alternativt under alkydprodukter Contour Alkydmellemmaling.

5. Færdigbehandling
Færdigbehandling udføres 1-2 gange med vandig- eller alkydemaille i ønsket glans.

NB ! Der skal altid slibes og afstøves mellem de enkelte behandlinger.


Tidligere behandlet træværk

For at den nye maling kan opnå en god vedhæft-ning til det gamle underlag, er det vigtigt, at træværket rengøres for fedt og snavs m.m. samt at blanke flader matslibes.

1. Rengøring
Afvaskning med Sigma Grund, grundrengøringsmiddel, tilsat vand efter brugsanvisning. Eftervask med rent vand.

2. Afrensning
Er træværket misligholdt med afskallet maling, kræves der ekstra slibearbejde. Er den gamle maling utilstrækkelig fastsiddende,
bør den afrenses totalt, f.eks. med farve- og lakfjerner eller med farveafbrænder. (Afrenses totalt, behandles som beskrevet under ubehandlet træværk).

3. Pletning
Pletning af evt. afskallede områder med SIGMA Træprimer.

4. Pletspartling
Pletspartling af stød, slag og småskrammer med Acrylspartelmasse / Universal spartelmasse.

5. Mellembehandling
Til mellembehandling under vandige produkter anvendes SIGMA Træprimer, og alternativt under alkydprodukter Contour Alkydmellemmaling.

6. Færdigbehandling
Færdigbehandling udføres 1-2 gange med vandig- eller alkydemaille i ønsket glans. Ved risiko for gennemslag i vandig maling fra vandopløselige stoffer i underlaget, kan der være behov for yderligere behandling med SIGMA Træprimer.

NB ! Der skal altid slibes og afstøves
mellem de enkelte behandlinger.


Mellembehandlingsprodukter

SIGMA TRÆPRIMER
Vandig spærrende primer til grund- og mellem-behandling af træværk og primning af hårde og glatte flader.

CONTOUR ALKYDMELLEMMALING
Til mellembehandling af indvendigt træværk under alkydprodukter.
Færdigbehandlingsprodukter (emailler)

SIGMA SATIN 30, halvmat,

SIGMA SEMI-GLOSS 60, halvblank,

SIGMA GLOSS 90, blank
Er acrylplastemailler til ud- og indvendig brug. De giver en slidstærk og robust overflade, de har en god flydeevne og gulner ikke.

SIGMA ACRYLEMAILLE 30, halvmat,

SIGMA ACRYLEMAILLE 50, halvblank
Er plastemailler til indvendig brug. De giver en hård og slidstærk overflade, de har en god flydeevne og gulner ikke.
HISTOR SILKEGLANS EMAILLE, halvmat,

HISTOR HØJGLANS EMAILLE, blank
Er alkydemailler til indvendig brug. De giver en hård og slidstærk overflade og har en særlig god flydeevne.

CONTOUR ALKYDEMAILLE 60, halvblank
Er en urethanalkydemaille til ud- og indvendig brug. Den giver en slidstærk og robust overflade og har god fylde og flydeevne.

Produkterne kan tones ud fra SIGMA professionelle tone-system, med undtagelse af Contour Alkydmellemmaling og SIGMA Gloss.


Tips:

Når der er megen varme i luften, er åbnings-tiden (den tid man kan arbejde med ma-lingen) på vandig maling meget kort - derfor er det vigtigt at planlægge arbejdets gang. Det kan i en såden situation være en god ide, at fortynde malingen en lille smule med vand.
 

Kan man acceptere et ganske svagt mønster (struktur) i malingsfladen, kan plane flader rulles med glat rulle. Dækkeevnen er afhængig af, hvor jævnt
malingen lægges på. Godt værktøj og omhyggelig forsletning, alternativ anvendelse af rulle, giver den bedste dækkeevne. Rene kulører dækker generelt dårligt. Det kan der tages højde for i "rigtig" kulørvalg i mellemmalingen.
Fremgangsmåde ved maling af fyldningsdøre.