2526 2700 / 2526 2727

Bemærk: Vi har 10 liter i vores spande

Malertips - Maling af træværk udendørs


Udendørs træværk og vinduer overfladebehandles for at beskytte, bevare og forskønne.

Når der vælges produkttype til vedligeholdelsen, er det vigtigt at tage hensyn til konstruktionen, og om træværket er godt eller dårligt vedligeholdt. Den længste holdbarhed opnås med dækkende maling/træbeskyttelse. Den mest diffusionsåbne, elastiske og seje malingfilm opnås med vandige produkter. Drejer det sig om dårlige konstruktioner, vejrbidt træværk og træværk i forfald, frarådes vandige produkter, da man risikerer,
at skjule evt. dårligdomme. Farveløs behandling udendørs yder ingen beskyttelse mod sollys og nedbrydes hurtigt.


1. Rengøring

Klimaet forårsager ofte begroninger af alger, mug og skimmel på træværket. Dette skal behandles, inden rengøring/ rensning påbegyndes.
MALERKOMPAGNIET TRÆ- OG FACADERENS
påføres med pensel eller pumpesprøjte til underlaget er godt opfugtet, således at midlet trænger ned i begroningens rødder /sporer. Midlet skal virke i min.2 døgn, inden afrensning.

MALERKOMPAGNIET GRUNDRENS
er et effektivt grundrengøringsmiddel til afvaskning/fjernelse af fedt, snavs o.lign. Der skal eftervaskes med rent vand.


2. Rensning
Afrensningen er også en vigtig del af forarbejdet - både alt løst- siddende maling og træbeskyt-telse samt døde træfibre fjernes (den nedbrudte grå træoverflade). Afrensningen udføres med skrabejern, sandpapir og rystepudser. På ru træ kan der anvendes en højtryksrenser.

3. Grunding
Nyt træ incl. trykimprægneret, samt afrenset bart og udtørret træværk skal altid grundes til mættet flade. Dette øger træets dimensionsstabilitet, nedsætte tendensen til revnedannelse og sikrer vedhæftningen.

VACUUMIMPRÆGNERET TRÆ

Nyt vacuumimprægneret træ betragtes som grundet. Har det imprægnerede træ stået udendørs i ca.1 måned, skal det grundes med MALERKOMPAGNIETs Life Grundingsolie, inden
overfladebehandling. (Knaster shellkeres).

NORDSJØ GRUNDINGSOLIE, VANDIG

Upigmenteret grundingsolie mod blåsplint og skimmelsvampe. Til grunding af nyt, ubehandlet-, og gammelt velkonstrueret afrenset træværk under vandige produkter.

SIGMA LIFE GRUNDINGSOLIE
Upigmenteret alkyd grundingsolie mod blåsplint og skimmelsvampe. Til grunding af nyt, ubehandlet- samt alt gammelt afrenset træværk.

4. Mellembehandling

På tidligere behandlet træværk, hvor der er risiko for gennemslag af vandopløselige stoffer kan MALERKOMPAGNIETs Renova Træprimer anvendes som spærrende mellemmaling i vandige systemer.


5. Udfyldning, kitning og fugning


ÅFFA ACRYLKIT
Til kitning/spartling under vandige produkter.


TIGRON ACRYFILL
Til udfyldning/ fugning under vandige produkter.

TIGRON TOPSEAL

Til fuger med stor bevægelse samt topforsegling under vandige produkter

ÅFFA LINOLIEKIT
Til kitning af kitfals og huller, mest egnet under alkydprodukter.
NB ! Sørg altid for, at fugebånd ved bundglasliste i vinduer og døre slutter tæt og ikke danner grøft.

6. Færdigbehandling
omfatter normalt min. 2 behandlinger (se produktvalgsskema på bagsiden)

Færdigbehandlingsprodukter

SIGMA TORNO 30 SATIN og 60 SEMI-GLOSS
Acrylplastemaille til finere udendørs malearbejde, bl.a. hoveddøre og sprøjtemalede vinduer.

SIGMA ACRYL 22
Træværksmaling af 100% acryl til velkonstrueret finer og træbeklædning.

AMAROL, VANDIG
Vindues- og træværksmaling til velkonstruerede vinduer, døre, og træbeklædning.


AMAROL TRIOL
Alkydmaling til vinduer.

SIGMA DÆK
Dækkende vandig træbeskyttelse til velkonstruerede vinduer, døre, finer og træbeklædning.

SIGMA KON
Dækkende alkydolie træbeskyttelse til vinduer, døre og træbeklædning.

SIGMA LIFE DS
Laserende alkyd træbeskyttelse til vinduer, døre og træbeklædning hvor træets struktur og åretegning ønskes fremhævet.

SIGMA LIFE VS
Laserende alkyd træbeskyttelse til beklædning af cedertræ samt plankeværker o.lign. hvor træets struktur og åretegning
ønskes fremhævet. Kan desuden anvendes til hårdttræsmøbler (eksotiske træsorter), påført til mættet flade.

SIGMA TRÆOLIE
Laserende alkyd træolie tilsat vandafvisende stoffer. Til trykimprægneret træ, specielt terrassegulve. Bemærk ! Ikke egnet som grunding eller underlag for anden maling.

Alle dækkende produkter kan tones ud
fra SIGMA professionelle tonesystem.